კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

ფინანსური სერვისები

დღიური KAIZEN™, KAIZEN™-პროექტი, სერვის მენეჯმეტი

კლიენტის პროფილი

წამყვანი პან-აფრიკული ფინანსური მომსახურების ჯგუფი, წარმოდგენილი 19 აფრიკულ ქვეყანაში, გაერთიანებულ სამეფოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საფრანგეთში, ემსახურება 8 მილიონზე მეტ კლიენტს მსოფლიო მასშტაბით 700 სამუშაო-ოფისით.

 • კლინეტის მომსახურების დროის შემცირება
 • კლიენტთა კმაყოფილების შემდგომი გაუმჯობესება
KAIZEN™ success financial

პროექტი

KAIZEN™, პირველ რიგში, დაიწყო, ოთხ სამუშაო-ოფისში ხალხმრავლობისა და კლიენტის მომსახურების დროის შემცირების მიზნით, ქალაქ ლაგოსში / ნიგერია, 100 დღის განმავლობაში; საბოლოო ჯამში, კლიენტთა კმაყოფილება გაიზარდა.

kaizen-approach-success

ჩვენი მიდგომა

 • პროექტის დაწყებით შეფასდა ოთხივე ფილიალის საბანკო ოპერაციების მიმდინარეობის არსებული მდგომარეობა
 • დაისახა მიზნები და შემუშავდა განხორციელების გეგმა
 • განხორციელდა თითოეული ფილიალის მასშტაბით 5S და სწრაფი PDCA ციკლები თანამშრომელთა უშუალო ჩართულობით, კლიენტთა მომსახურების დროის შემცირების მიზნით
 • დაინერგა დღიური KAIZEN™ პრაქტიკა ყოველდღიური, რუტინული პრობლემის მოგვარებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

 • დაფიქსირდა კლიენტის მომსახურების დროის 54% -იანი შემცირება. შედეგად, შემცირდა ხალხმრავლობა ფილიალებში, მიუხედავად იმისა, რომ გაიზარდა კლიენტთა შემოდინება
 • კლიენტთა გამოკითხვების მეშვეობით დადგინდა მნიშვნელოვნად გაზრდილი მათი კმაყოფილება
 • ფილიალების სამუშაო კლიმატის გაუმჯობესების გამო გაიზარდა ახალი კლიენტების რაოდენობა
 • სადებეტო (ATM) ბარათების გაცემის დრო შემცირდა 15.5 წთ-დან 5.5 წთ-მდე; გაიზარდა კლიენტთა მომსახურების ოფიცერთა პროდუქტიულობა
 • პრობლემებისა და საკითხების გადაჭრა-გაუმჯობესების შესაძლებლობებისა და უნარების მნიშვნელოვანი გაძლიერება
 • გაძლიერდა ადამიანების პროცესებში ჩართულობა და რწმენა, რომ ყველა პრობლემა შეიძლება, ყოველთვის მოგვარდეს
arrow up
?>