KAIZEN™ ტურები

კაიზენ ინსტიტუტი, 1981 წლიდან სთავაზობს საზოგადოებას KAIZEN™- ის სასწავლო ტურებს. მიღებული გამოცდილება საშუალებას აძლევს მონაწილეებს მთელი არსით შეიგრძნონ KAIZEN™. თქვენ გექნებათ ადგილზე (Gemba) ვიზიტები, შეხვდებით KAIZEN™ ექსპერტებს, დაესწრებით სემინარებს, გაეცნობით KAIZEN™-ის უმნიშვნელოვანს ასპექტებს და როგორ უნდა იმართოს თქვენი ორგანიზაცია პროცესების ტრანსფორმაციის პროცესში საუკეთესო შედეგების მისაღწევად.

KAIZEN™ გაცნობითი ტურები

კორპორატიული კულტურის წარმატებით შექმნას და მდგრადი შედეგის შემუშავებას, KAIZEN™ პრინციპებზე დაყრდნობით, მოჰყვება ორგანიზაციაში ცვლილებების განხორციელების კულტურის ჩამოყალიბება. მნიშვნელოვანია ცალკეული პრინციპებისა და ინსტრუმენტების გამოყოფა ორგანიზაციების გარდასაქმნელად.


KAIZEN™ გაცნობითი ტურების მეშვეობით თქვენ შეიძენთ:


  • KAIZEN™ პრინციპების გადახედვას
  • კორპორატიული სტრატეგიის განაწილებას
  • როგორ უნდა შევქმნათ KAIZEN™ კულტურა
  • ლიდერობა KAIZEN™-ით მართულ კომპანიებში
  • ბიზნესის წარმატების მდგრადობა
  • ტოპ-მენეჯმეტის როლი და ერთიანი მიდგომა

KAIZEN™ გაცნობითი ტური ნებისმიერი აღმასრულებლისთვის ღირებული ეტაპია, რათა თავისი Lean მოგზაურობისას, დაადასტუროს, გაანაწილოს, გაიზარდოს სტრატეგიულ ხედვებში, შეცვალოს, მოტივაცია გაუწიოს, გააძლიეროს, გააუმჯობესოს და მეტი ენერგია შესძინოს უკეთეს შედეგებს, რაც ეფუძნება წარმატების სასურველი კულტურის მდგრადობას.

KAIZEN™ შეფასებითი ტურები

კაიზენ ინსტიტუტი გთავაზობთ მრავალფეროვან შეფასებით (Benchmark) ტურებს მსოფლიო მასშტაბით. მაშინ როცა, იაპონიის KAIZEN™ ™ გაცნობითი ტურები წარმატების სტრატეგიული ხედვის კრიტიკულ გაგებას გთავაზობთ, ჩვენი KAIZEN™ ™ შეფასებითი ტურები, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, უზრუნველყოფს მონაწილეებს ტრადიციული და სავარაუდო ბენჩმარკინგის შესაძლებლობებით, გარკვეული მექანიზმების ტაქტიკური სწავლების გზითა და კონკრეტული მეთოდებით. მთელს მსოფლიოში ჩვენ ვპარტნიორობთ ზოგიერთ ისეთ კომპანიასთან, რომლებიც მზად არიან შექმნან გაერთიანება, ღიად გააზიარონ და ერთმანეთს ასწავლონ საუკეთესო გამოცდილება საოპერაციო მართვის წარმატებებში. მასპინძელი კომპანიის აღმასრულებლები და მენეჯერები უპასუხებენ კითხვებს და განიხილავენ KAIZEN™ მართვას, როგორც რთულ გამოწვევებში, ასევე მდგრად წარმატებებში.


KI Horigami

"შესაძლობლობა, რომ დაინახო და რეალურად განახორციელო წარმატებული „Lean” სტრატეგია, კულტურა და ლიდერობა „Lean” პრაქტიკოსებთან ერთად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ნამდვილად წარმატებული გამოწვევა იყო."

გენერალური მენეჯერი, Lean კონსალტინგი, ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორები

შექმენით თქვენთვის მორგებული ტურ-პროგრამა

გმადლობთ, რომ დაინტერესდით კაიზენ ინსტიტუტის მომსახურებით. გთხოვთ, შეავსოთ შემდეგი ფორმები ჩვენი ტურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.

* აუცილებლად შესავსები ველები

arrow up
?>