კაიზენ ინსტიტუტი საქართველოს პირველი კლიენტი

კაიზენის ინსტიტუტმა საქართველომ წარმატებით დაიწყო ახალი 2018 წელი - საკონსულტაციო სერვისების პირველი გაყიდვით მის სულ პირველ ადგილობრივ მომხმარებელზე შპს "გერმანულ ყასაბზე", მესამე უმსხვილესი ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია საქართველოში. KIGE-ს გუნდის წევრების მიერ ადრე მიღებული მომსახურების ხარისხისა და შედეგების ცოდნიდან გამომდინარე, პირველი ინტერესი კაიზენის მეთოდოლოგიის დანერგვაზე მოდის სწორედ ყოფილი კლიენტებიდან, რომელთა შორის შპს "გერმანულ ყასაბს" უკავია მნიშვნელოვანი ადგილი. კაიზენის ინსტიტუტი საქართველო ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს "გერმანულ ყასაბს" ძირითადად ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესებისა და ახალი ნიშა სამომხმარებლო პროდუქტების იდენტიფიცირების მიმართულებით.

arrow up
?>