კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

საჯარო მომსახურება

დღიური KAIZEN™, მომსახურების მენეჯმეტი, პროდუქტიულობის მართვა

კლიენტის პროფილი

მერია რუმინეთში

გაუმჯობესების პოტენციალი

 • დაბალი შედეგიანობის მქონე მრავალი პროცესი
KAIZEN™ success story mining

ძირითადი მიზეზები

 • ყოველდღიური სამუშაო საათებისადმი მიძღვნილი სტანდარტიზებული პროგრამის არარსებობა
 • არასაკმარისი კორელაცია დაგეგმილსა და რეალურ საჭიროებებს შორის
 • გრძელვადიანი მოთხოვნები
 • თანამშრომელთა მოტივაციის ფაქტორების ცოდნის დეფიციტი
KAIZEN™ success story mining

ჩვენი მიდგომა

 • სრული ურბანული მონაცემთა ბაზის შექმნა, მათ შორის, კომუნალური მომსახურების პროვაიდერებისა და ადგილობრივი მომწოდებლების ჩათვლით, თანამშრომლობის გაუმჯობესებისა და ყველა პროექტების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით
 • ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა
 • ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა
 • KAIZEN™ მეთოდოლოგიის დანერგვის პროექტი (5S, პროდუქტიულობის მართვა, ავტომატური ხარისხის მატრიცა)
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

 • მომსახურების დროის 43% -ით შემცირება ზონირების ნებართვის მისაღებად
 • მშენებლობის ნებართვის პროცესის 66% -ით შემცირება
 • ყოველდღიური მენეჯმენტის პროცესების გაუმჯობესება 5S- ის და სტანდარტიზებული საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით
arrow up
?>