კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

ნავთობი & გაზი - ნავთობის ქვიშა

ნაკადების (პროცესების) მართვა

კლიენტის პროფილი

მსოფლიოში კანადის ნავთობის ქვიშისგან ნედლი ნავთობის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი

გაუმჯობესების პოტენციალი

ჩვენი კლიენტი, კანადის ნავთობის ქვიშებისგან ნედლი ნავთობის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომპოვებელია. მას სჭირდებოდა 2018 წლის ტექნიკური რეაბილიტაციის ხანგრძლივობის შემცირება. ღონისძიებაში 365 მილიონი აშშ დოლარის ჩადება იყო დაგეგმილი და 59 დღის განმავლობაში უნდა განხორციელებულიყო, ამასთან პროექტში ჩართული უნდა ყოფილიყო 5.000 - 6.000 თანამშრომელი.

KAIZEN™ success story oil and gas

ძირითადი მიზეზები

  • წინა მოვლენებიდან მიღებული გაკვეთილები არ იყო გათვალისწინებული, მოვლენები რეაქტიულ რეჟიმში იმართებოდა და მიმდინარე პროცესებისას პრობლემები ხელახლა იქნა გამოვლენილი
  • ამოცანების სწრაფი დასრულების მიზნით, ტექნიკის არაადექვატური გამოყენება; მუშაობის პრინციპების გაუმჯობესებაზე იდეების არ არსებობა; ხარჯვის არასაკმარისი ანალიზი რეზულტატების განსაზღვრისას („შეცვალე“ – „შეამოწმე და შეცვალე“-სთან მიმართებაში)
kaizen-approach-success

ჩვენი მიდგომა

  • სრული ციკლის გუნდის ტრეინინგი ღირებულებათა ნაკადის განსაზღვრაში (VSM)
  • ყველა ქვეგანყოფილებისათვის კრიტიკული აპარატურის გამოვლენა (კომპლექსური გეგმა)
  • ბოლო სრული ციკლის საფუძველზე, ძირითადი კრიტიკული გზების არსებული მდგომარეობის გამოსახვა, დამატებითი ღირებულებისა და არა დამატებითი ღირებულების ოპერაციების გამოსავლენად
  • წარსული მოვლენებიდან გამომდინარე, პრობლემების ძირითადი მიზეზების ანალიზი გაუმჯობესების გზებისა და გაკვეთილების გამოსავლენად
  • სამომავლო მდგომარეობის განსაზღვრა 2018 წლის იმპროვიზებული ციკლის გეგმითა და ხარჯების დამატებითი შემცირება ახალი ციკლისთვის
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

  • სრული ციკლის ხანგრძლივობა შემცირდა, თავიდან დაგეგმილი 59 დღიდან 48 დღემდე
  • 1 მილიონი ბარელით გაზრდილმა წარმოებამ მოიტანა 80 მილიონი აშშ დოლარის დანაზოგი (გამოწვეული სრული ციკლის პერიოდის შემცირებით)
arrow up
?>