კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

წიაღისეულის მოპოვება

KAIZEN™ პროექტი

კლიენტის პროფილი

A large Canadian mine owner.

გაუმჯობესების პოტენციალი

ჩვენს კლიენტს, მაღაროს მფლობელს, სურდა ახალი 25 KV მიწისქვეშა ენერგეტიკული სისტემის დადგმა, დროულად, ბიუჯეტის შესაბამისად და უმაღლესი ხარისხით სამუშაოს შესრულება. პროექტის ხელმძღვანელად დანიშნეს კაიზენ ინსტიტუტის კონსულტანტი, არსებული პრობლემების დროულად მოგვარებისა და პროექტის წარმატების განხორციელების მიზნით.

KAIZEN™ success story mining

Root Causes

ზოგადად, გამოიყენებოდა ძველი პროექტებიდან გადმოსული მოძველებული სამუშაო პროცესები, თანდაყოლილი არასასურველი დანაკარგებით

KAIZEN™ success story mining

ჩვენი მიდგომა

  • ფართოდ გამოიყენებოდა თანამშრომელთა აქტიური ჩართულობა
  • მომწოდებელთა ადრეული ჩართულობის უზრუნველყოფა, სამომავლო, არასაჭირო, დამატებითი ღირებულების ღონისძიებებისა და დაგვიანებების თავიდან ასაცილებლად და ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
  • რისკების ანალიზი, დროისა და თანხის დასაზოგად
  • Lean გუნდური კომუნიკაციის პრინციპების შედეგად მიღწეული სიზუსტის, ბიუჯეტისა და განრიგის მაღალი შესრულების მაჩვენებლები
  • KAIZEN™ პროექტის მკაცრი კონტროლის დანერგვის შედეგად, არასაჭირო ხარჯვითი პროცესების დროული გამოვლენა და აღმოფხვრა
  • "Lean საომარი-ოთახის" პრინციპის გამოყენებით მიღებული დროში სენსიტიური გადაწყვეტილებები
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

  • პროექტი დასრულდა, თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით, 25%-ით ადრე
  • პროექტი დასრულდა, თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით, ხარჯების 10%-იანი დამატებითი ეკონომიით, რამაც 5 მილიონი დოლარი შეადგინა
  • არცერთი ინციდენტი გარემოს, ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან მიმართებაში

იგივე KAIZEN™ მეთოდოლოგიის სხვა წარმატებული ისტორიები

arrow up