კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

საკვები - რძის პროდუქტები

ნაკადის მართვა, პროდუქტიული ექსპლუატაცია

კლიენტის პროფილი

რუმინეთის ბაზრის ლიდერი ქარხნული ყველისა და მდნარი ყველის წარმოების სფეროში

გაუმჯობესების პოტენციალი

 • საქონლის დაგვიანებული მოწოდება
 • მომწოდებლის/კლიენტის ხშირი ცვლილებები
 • მანქანა-დანადგარების ხშირი მწყობრიდან გამოსვლა
 • მომხმარებელთა მუდმივი პრეტენზიები ხარისხთან მიმართებაში, ჩავარდნები მოთხოვნილი რაოდენობისა და მიწოდების დროის შესრულებაში
KAIZEN™ success story mining

ძირითადი მიზეზები

 • არასწორი პრაქტიკა წარმოების ცვლილებასთან დაკავშირებით (შეცვლა)
 • შეცვლის დიდი დრო
 • პროცესი და მოძრაობა muda და Mura სტანდარტების არარსებობის გამო
KAIZEN™ success story mining

ჩვენი მიდგომა

 • სპეციალური სტენდების შექმნა ნაწილებისა და ინსტრუმენტების განსათავსებლად
 • ვიზუალური მართვისთვის ფერადი კოდირების განხორციელება
 • საოპერაციო პროცესის ოპტიმიზირება
 • აღჭურვილობისათვის განკუთვნილი „გადამრთველი“ ურიკების პრეზენტაცია
 • დროის მართვის სპეციალური მექანიზმების დანერგვა
 • სპეციალურ ამწე და გადასაზიდ მოწყობილობებში ინვესტირება
 • სპეციალურ ამწე და გადასაზიდ მოწყობილობებში ინვესტირება
 • უკეთ შეკრების მეთოდების, სათადარიგო ნაწილების სტანდარტიზაცია და Poka Yoke-ს დანერგვა
 • კონკრეტულ სამუშაო ადგილებზე კონტროლის მექანიზმების დანერგვა
 • კონტროლისა და კოორდინაციის ინტეგრირებული ბლოკები

ძირითადი შედეგები

 • შეცვლის საჭირო მანძილი შემცირდა 48%-ით (668 მეტრიდან 350 მეტრამდე)
 • ოპტიმიზირებული მეთოდები და მექანიზმები
 • ცვლილების ნულოვანი დრო (3 წუთზე ნაკლები)
 • გაუმჯობესებული მომზადება და ორგანიზება, მიღწეული მცირე ინვესტიციით და ოპერატორების ტრეინინგების გზით
arrow up
?>