კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

კვება - ხორცის გადამუშავება

დღიური KAIZEN™, KAIZEN™ პროექტი, ლიდერების KAIZEN™, მომსახურების მენეჯმეტი, პროდუქტიულობის მართვა

Kaufland Fleischwaren SB GmbH & Co. KG (ხორცპროდუქტების მწარმოებელი)

კლიენტის პროფილი

კომპანია Kaufland Fleischwaren ფუნქციონირებს 1985 წლიდან და ოპერირებს ხუთ უახლეს და თანამედროვე ხორცისა და ძეხვის პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიას გერმანიასა და ჩეხეთში. დაახლოებით 3000 თანამშრომელი აწარმოებს 350-ზე მეტ ხორცპროდუქტს საკუთარი ბრენდისთვის K-Purland და ამუშავებს ყოველწლიურად დაახლოებით 850.000 ღორს და 60.000 საქონელს. Kaufland Fleischwaren-ი ეკუთვნის Kaufland-ს. Kaufland-ი, სურსათის საცალო სავაჭრო ქსელი Lidl და ასევე სხვა კომპანიები Schwarz ჯგუფის ნაწილია, რომელიც Neckarsulm-ის მიერ არის დაფუძნებული. იგი ყველაზე მსხვილი საცალო მოვაჭრეა ევროპაში და მეოთხე უმსხვილესი სავაჭრო კომპანია მსოფლიოში 90 მილიარდ ევროიანი წლიური ბრუნვით.

KAIZEN™ success food

პროექტი

2012 წელს, Kaufland Fleischwaren-მა კომპანიის მასშტაბით დაიწყო უწყვეტი გაუმჯობესების სისტემა "EVO"-ს განხორციელება, რომელიც უკვე დაინერგა საწარმო Möckmühl-ში, გერმანიაში 2008 წელს. ჩატარდა ფართო სასწავლო ღონისძიებები ყველა იერარქიულ დონეზე, პარალელურად დაიწყო შიდა Lean ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. კომპანიის ყველა სეგმენტში EVO სისტემის შემდგომი განხორციელებისა და გაფართოების მხარდასაჭერად, კაიზენ ინსტიტუტს, ამ პროექტის ფარგლებში, დაევალა შემდეგი:


მენეჯერებისა და EVO-ს მხარდამჭერების როლისა და მოთხოვნის პროფილის განსაზღვრა:

 1. ტრეინინგი ორგანიზაციაში EVO-ს როლის აუცილებლობის აღქმაში
 2. კონსულტაცია და სწავლება ამ უნარების პრაქტიკული გამოყენებისათვის

ყველა საწარმოში ე.წ. სავაჭრო დარბაზის მართვის სისტემის დანერგვა

 1. მარეგულირებელი ციკლის განხორციელება
 2. რეკომენდაციები სამიზნე მაჩვენებლების გაზომვისთვის
 3. მდგრადობის უზრუნველყოფა
 4. სტანდარტების გავრცელება
 5. თანამშრომელთა ჩართულობა
kaizen-approach-success

"სავაჭრო დარბაზის მენეჯმეტის შემოღება, იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი ხარისხის მართვის პროცესში (EFQM) და მან გაგვხადა ლიდერი ხორცპროდუქტების წარმოებაში."


რალფ დაუში (Ralph Dausch) - CEO


Kaufland Fleischwaren-ის დირექტორი, გერმანია

Ralph Dausch - CEO Kaufland Fleischwaren, Germany

ჩვენი მიდგომა

 • სავაჭრო დარბაზის-ის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი სასწავლო კურსების ჩატარება
 • ორგანიზაციასა და საწარმოში საინფორმაციო ნაკადებისა და კომუნიკაციის სტრუქტურის განსაზღვრა
 • სავაჭრო დარბაზის -დაფების დანერგვა, მთავარი მაჩვენებლების ჩვენებით, ცვლის უფროსის, მუშისა და მენეჯერის დონემდე
 • სტრუქტურული კომუნიკაციის უზრუნველყოფა სხვადასხვა იერარქიის დონეზე
 • სწავლება, რათა მდგრადად იყოს უზრუნველყოფილი ორგანიზაციაში მუშაობა ძირითად მაჩვენებლებთან და მიზნებთან, PDCA ციკლებთან და Gemba ვიზიტებთან
 • ოფისის ცენტრალურ ტერიტორიაზე 5S-ის განხორციელება
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

 • მიუხედავად პროექტის შემცირებული ხანგრძლივობისა12-დან 8 თვემდე, ყველა დაგეგმილი ღონისძიება განხორციელდა და შეწყდა გრაფიკის მიხედვით
 • ინფორმაციული ნაკადების გაუმჯობესება და შეხვედრის მოცულობის შემცირება სათანადო სავაჭრო დარბაზის მენეჯმენტის შემოღებით
 • კომპანიის / ქარხნის / განყოფილების სამიზნე თანამშრომლების ზუსტი იდენტიფიცირება თანამშრომლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ძირითადი მაჩვენებლების მიზანმიმართული წარმოდგენით
 • ვიზუალური მართვის განხორციელების გზით, მიღებულ იქნა ძალიან სწრაფი რეაგირების დრო გადახრების, ან პრობლემების წარმოშობის შემთხვევაში
 • PDCA ციკლების დახმარებით, EVO სისტემაში ყველა თანამშრომლის აქტიური ჩართვა დროული და მდგრადი გაუმჯობესების ღონისძიებების გატარებით.
arrow up
?>