კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

ფარმაცევტული

ნაკადების მართვა

კლიენტის პროფილი

ინდოეთის წამყვანი ბიოფარმაცევტული კომპანია ავითარებს, აწარმოებს და აწვდის ჯენერიკ აქტიურ წამლებს.

დაუბალანსებელი შესაფუთი ხაზი: სამუშაოების გადანაწილება არ არის დაბალანსებული შესაფუთ ხაზზე, შედეგად გვაქვს წარმოების დროის კარგვა, წუნდებული პროდუქცია და მცირე პროდუქტიულობა.

KAIZEN™ success food

პროექტი

  • პროდუქტიულობის გაზრდა ხელით სამუშაო შესაფუთ ხაზზე.
kaizen-approach-success

ჩვენი მიდგომა

  • შესაფუთი ხაზის დაბალანსება
  • მუშა-ძალის ხელახლა გადანაწილება
  • Mizusuma-ში სისტემის განხორციელება
  • წუნის ანალიზი მისი შემცირების მიზნით
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

  • შეფარდება: წარმადობა/სამუშაო ძალა, ფლაკონის შეფუთვაზე, გაიზარდა 31,6%-ით
  • შეფარდება: წარმადობა/სამუშაოს ხარჯი, შევსების და დალუქვის ხაზზე, გაიზარდა 92%-ით
  • წუნის დონე, ბოლო 30 პარტიისთვის, შემცირდა 85 წუნდებული პროდუქციით
  • 5Sაუდიტის შეფასება გაიზარდა 30%-დან 56%-მდე
arrow up
?>