კაიზენ ინსტიტუტი - წარმატების ისტორია

სოფლის მეურნეობა - მევენახეობა

ლიდერების KAIZEN™, ნაკადების მართვა, წარმოების მომსახურება

კლიენტის პროფილი

რუმინეთის ღვინის დიდი მწარმოებელი კომპანია.

გაუმჯობესების პოტენციალი

 • მევენახეობის პროცესები, ღვინის დამზადება და ჩამოსხმა კონტროლდება ამჟამინდელი მართვის ტექნოლოგიით
 • არსებული მართვა არ არის ორიენტირებული პროცესების უწყვეტ გაუმჯობესებაზე და წინა KAIZEN™ მიდგომა არ იყო განხორციელებული ბოლო 3 წლის განმავლობაში
 • მარკეტინგისა და წარმოების სტრატეგიები არ არიან ერთმანეთთან კორელაციაში
KAIZEN™ success story mining

ძირითადი მიზეზები

 • გამოვლენილ იყო 82 გაუმჯობესების შესაძლებლობა სამუშაო მეთოდების, ლიდერობის, ტექნოლოგიების, ექსპერტიზისა და პერსონალის მართვის სფეროში
 • ხელმძღვანელობის გაუმჯობესება თანამშრომლების მოტივაციის გზით, ორგანიზაციული კულტურის შექმნა, რესურსების ოპტიმალური მართვა და უკეთესი კომუნიკაცია
 • სამუშაო მეთოდების გაუმჯობესება (უკეთესი ხარისხი, პროცესები და პროდუქტები)
 • პროცესების ეფექტურობის გაუმჯობესება (ლოჯისტიკა, ღვინის წარმოება)
 • თანამშრომელთა უნარებისა და ჩართულობის გაუმჯობესება
 • OEE-ს და კორელაციის შედეგების გაუმჯობესება
KAIZEN™ success story mining

ჩვენი მიდგომა

 • KAIZEN™ ცვლილების მოდელის განხორციელება
 • ტოპ-მენეჯმეტის KAIZEN™ ლიდერობის ტრეინინგი
 • წარმოების მომსახურება საწარმოო დანადგარების ტექნიკური მახასიათებლების შენარჩუნების მიზნით
 • ხარისხისა და ნაკადების (სამუშაო პროცესების) მართვა ორგანიზაციის ყველა დონეზე პროცესის ხარისხისა და ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად
 • უწყვეტი სწავლება პროექტების მართვაში, პრობლემების გადაჭრასა და "სამუშაო ადგილზე სწავლებაში"
kaizen-approach-success

ძირითადი შედეგები

 • ორი წლის მანძილზე შემოსავლის ზრდა ნახევარი მილიონი ევროთი
arrow up
?>