კონფიდენციალობის პოლიტიკა

Kaiკაიზენ ინსტიტუტი საქართველო- ს ესმის, რომ თქვენი კონფიდენციალობა თქვენთვის მნიშვნელოვანია და მკაცრად დარწმუნებულია, რომ დაიცავს თქვენს კონფიდენციალობას და პირად ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება, მოგვაწოდოთ kaizen.com-ის ვებ-გვერდის გამოყენებისას

კაიზენ ინსტიტუტი საქართველო-ს ვებ-სერვერი ავტომატურად ვერ სცნობს ვიზიტორის ინფორმაციას მისი დომეინის ან ელ.ფოსტის შესახებ. ჩვენს ვებ-გვერდზე ინახება მხოლოდ მონაცემები, რომელსაც თქვენ გვაწვდით სიახლეების, ჩვენს ღონისძიებებზე ინფორმაციის მისაღებად რეგისტრაციისას, ან კიდევ რომელიმე ჩვენი სარეგისტრაციო ფორმის შევსებისას.

მომხმარებელთა ტრაფიკი და ვებ-გვერდის გამოყენების მონიტორინგი დაგვეხმარება ჩვენი საიტის დიზაინსა და განლაგების გაუმჯობესებაში. საიტზე მოპოვებული ინფორმაცია არ შეიცავს პერსონალურ საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას (როგორიც არის თქვენი სახელი ან მისამართი).

კაიზენ ინსტიტუტი საქართველო აკმაყოფილებს კონფიდენციალობის ყველა შესაბამის კანონსა და რეგულაციებს და არ ავრცელებს, ან ყიდის, ან აქირავებს თქვენი პირადი ნებართვის გარეშე, პერსონალურ ინფორმაციას, თუ ეს კანონით, ან სასამართლო დადგენილებით არ არის მოთხოვნილი.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ამ კონფიდენციალობის პოლიტიკის ან კაიზენ ინსტიტუტი საქართველოს მიერ ინფორმაციის შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით.

arrow up
?>